Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong P-S-1

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong P-S-1

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CM02
Trạng thái: Có hàng