Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-43

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-43

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS43
Trạng thái: Có hàng