Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-11

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-11

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS11
Trạng thái: Có hàng