Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong P-S-6

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong P-S-6

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: P-S-6
Trạng thái: Có hàng