Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-10

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-10

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS10
Trạng thái: Có hàng