Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-2

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-2

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS2
Trạng thái: Có hàng