Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-5

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-5

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS5
Trạng thái: Có hàng