Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-13

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-13

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS13
Trạng thái: Có hàng