Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-3

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-3

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS3
Trạng thái: Có hàng