Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-42

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong C-S-42

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: CS42
Trạng thái: Có hàng