Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-29

Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-29

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: FIG29
Trạng thái: Có hàng