Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-31

Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-31

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: FIG31
Trạng thái: Có hàng