Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-30

Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-30

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: FIG30-1
Trạng thái: Có hàng