Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-33

Ngói dán bitum phủ đá kiểu vảy cá F-L-G-33

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: FIG33
Trạng thái: Có hàng