Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong màu Green

Ngói dán bitum phủ đá kiểu tổ ong màu Green

Thương hiệu: NGÓI BITUM
Mã sản phẩm: Yakut
Trạng thái: Có hàng